Medlemskap

Silver

Gäller samtliga tider


– 12 mån 6.000kr
– 6 mån: 3.300kr

Brons

Gäller måndag-torsdag före 16.15
fredagar före 17.45
samt hela helgen

– 12 mån: 3.600kr
– 6 mån: 2.100kr
– 3 mån: 1.200kr

Student/Pensionär

Gäller måndag-torsdag före 16.15
fredagar före 17.45
samt hela helgen


– 12 mån: 2.000kr
– 6 mån: 1.200kr
– 3 mån: 750kr